Kalite Yönetimi

ODEON Tours, uluslararası standartlarda oluşturduğu kurumsal yapısını, sürekli gelişim ilkesiyle sürdürdüğü kalite sistem çalışmaları ile geliştirmekte ve faaliyet gösterdiği tüm destinasyonlara yayılmayı hedeflemektedir.
ODEON Tours, Türkiye'deki tüm seyahat acentesi hizmetlerini kapsayan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Belgesi'ni alan ilk firmadır. Kalite yolculuğumuz ISO 9001 standart sertifikası ile başlayarak EFQM Mükemmellik Modeli, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Şikâyet Yönetim Sistemi, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi standartları ve faaliyet gösterdiği bazı destinasyonların sertifikasyonlarına uyarak devam etmiştir. Bazı destinasyonlarda sertifikalandırılmamış ancak etkinliği düzenli olarak izlenen ve uygulanan sistemlerimiz var.
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak, yüksek kalite standartlarında ürün ve hizmetler sunmak ve kullanılan kalite yönetim sistemleri ve enstrümanları ile maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak ODEON Tours'un değişmez hedefidir.

Kalite Yolculuğu

1992

Kuruluş

 • 2001

  Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri & ISO 9001 Sertifikasyonu (ODEON TR)

 • 2003

  Süreç Odaklı Organizasyon (ODEON TR)

 • 2005

  Hedeflerle Yönetim- Balance Scorecard

 • 2007

  Ulusal Kalite Hareketine Katılım (ODEON TR)

 • 2008

  EFQM Mükemmelliğe Bağlılık Sertifikası (ODEON TR)

 • 2010

  ISO 10002, ISO 14001, OHSAS 18001 Sertifikaları (ODEON TR)

 • 2011

  EFQM 4* Mükemmellik Sertifikası (ODEON TR)

 • 2013

  EFQM 5* Mükemmellik Sertifikası (ODEON TR) ISO 9001 Sertifikası (ODEON EG)

 • 2015

  ISO 39001 Yol Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası (ODEON TR)

 • 2020

  ISO 45001 Süreç İyileştirme Projeleri – Dijitalleşme Sertifikası

Sertifikalar ve Ödüller

Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı, Tüm Sektörler Dokuzunculuk Özel Ödülü, 2016

Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı, Turizm Sektörü Şampiyonu, 2016

EFQM Mükemmellik Ödülü 5 Yıldız – 2013

EFQM Mükemmellik Ödülü 4 Yıldız – 2011

Starway Kalite Ödülü 2006 ODEON Tours

Diamond Star Hizmet Kalite Ödülü 26.11.2004 Moskova ODEON TOURS

Diamond Star Hizmet Kalite Ödülü 26.11.2004 Moskova ODEON TOURS

Uluslararası Turist, Otel ve Hizmet sektörü ödülü En İyi Hizmet Ödülü 28.01.2004 Madrid ODEON Tours

Uluslararası Turist, Otel ve Hizmet sektörü ödülü En İyi Hizmet Ödülü 28.01.2004 Madrid ODEON Tours

Hizmet Kalitesi Ödülü - Platinum Crown 2003 Moskova ODEON Tours

Hizmet Kalitesi Ödülü - Platinum Crown 2003 Moskova ODEON Tours

Hizmet Kalitesi Ödülü - Gold Crown 01.12.2003 Londra ODEON Tours

Hizmet Kalitesi Ödülü - Gold Crown 01.12.2003 London ODEON Tours

Hizmet Kalitesi Ödülü - Gold Crown 2002 Moskova ODEON Tours

Hizmet Kalitesi Ödülü - Gold Crown 2002 Moskova ODEON Tours

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

17- ISO 10002:2018 Şikayet Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 39001:2012 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

Politikalar

Kalite Politikası

ODEON Tours olarak müşteri memnuniyetini sağlayarak rekabet gücümüzü artırabileceğimize ve faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki konumumuzu sürekli iyileştireceğimize inanıyoruz.
Amacımız taahhüt ettiğimiz hizmetleri en iyi şekilde ve yüksek kalite standartlarına uygun olarak sunmaktır.
Bu amaca ulaşmak için en değerli desteği alanında uzman çalışanlarımızdan alıyoruz.
Yasal gerekliliklerin ötesine geçen müşteri odaklı bir bakış açısıyla müşterilerden, çalışanlardan ve diğer taraflardan gelen geri bildirimlere adil ve objektif bir şekilde değer veriyoruz.
Mevcut kalite ve şikayet yönetim sistemimizin her bir çalışanımız tarafından bilinçli olarak uygulanması, hizmet kalitemizin sürekli iyileştirilmesine ve müşteri memnuniyetine katkı sağlayacaktır.
Genel Müdür olarak tüm çalışanlarımızı işlerinin ayrılmaz bir parçası olarak bu politikayı uygulamaya davet ediyorum.

Genel Müdür

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

ODEON Tours olarak faaliyetlerimizi yasal düzenlemelerin yanı sıra çevre ve iş güvenliği standartlarına uygun olarak yürütmekteyiz. Bunu sağlamak için;Çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki faaliyetlerimizin risk ve fırsatlarını, etkilerini tespit ederek bu riskleri önlemek veya istenmeyen etkileri azaltmak için gerekli önlemleri alıyoruz.Çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesi için hedefler belirliyor, programlar geliştiriyor, bunları gözden geçiriyor ve gerekli yatırımları yapıyoruz.Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatın gereklerini yerine getiriyoruz.Faaliyetlerimizden kaynaklanan kirliliği, kaza ve hastalıklara neden olabilecek tehlikeli ortamların oluşmasını önlemek ve ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri alıyoruz ve gerekli kontrolleri sağlıyoruz.Çalışanlarımıza gerekli eğitimleri vererek katılımlarını sağlıyoruz.İşçi temsilcilerinin istişare ve katılımını sağlıyoruz.Tedarikçilerimizi politikamız doğrultusunda çevre, iş sağlığı ve güvenliği standartlarımıza ve mevzuata uymaları konusunda teşvik ederek bu alanlarda onlarla iş birliği yapmak için çaba gösteriyoruz.Misafirlerimizi çevre bilincimiz hakkında bilgilendirerek, tatilleri boyunca doğaya saygı göstermelerini ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmalarını bekliyoruz.
Genel Müdür olarak tüm çalışanlarımızı işlerinin ayrılmaz bir parçası olarak bu politikayı uygulamaya davet ediyorum.

Genel Müdür

Yol Trafik Güvenliği Politikası

ODEON Tours olarak çalışanlarımızı, misafirlerimizi ve tedarikçilerimizi kapsayan karayolu taşımacılığı faaliyetlerimizde önceliğimiz can güvenliğidir. Bunu sağlamak için;Tüm karayolu taşımacılığı faaliyetlerimizin risklerini belirliyoruz, bu risklerin oluşmasını önlemek veya istenmeyen etkilerini azaltmak için gerekli önlemleri alıyoruz.Karayolu Trafik Güvenliği Yönetim Sistemimizin sürekli iyileştirilmesi için hedef ve programlar oluşturuyor, gözden geçiriyor ve gerekli kaynak yatırımlarını yapıyoruz.Karayolu trafik güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelerin gerekliliklerini yerine getiriyoruz.Genel Müdür olarak tüm çalışanlarımızı işlerinin ayrılmaz bir parçası olarak bu politikayı uygulamaya davet ediyorum.
Genel Müdür