Performans ve Kariyer Yönetimi

OTI Holding bünyesindeki çalışanlarımızın gerçek başarısını, OTI Holding'in temel değerlerinin ve çalışma ilkelerinin hayata geçirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkılarıyla değerlendiriyoruz.

Bireylerin performanslarını ve bireysel katkılarını değerlendirmek, gerçek iş örneklerine dayalı yapıcı geri bildirimler yapmak, kariyer hedeflerini ve eğitim ihtiyaçlarını karşılıklı olarak değerlendirmek için uygulanan hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirmesi sonucunda kişilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine bağlı olarak terfi sistemine, kariyer planlamasına ve eğitim programlarının planlanmasına veri sağlamaktayız.

Hedef ve yetkinlik bazlı sistem çıktılarınızı göz önünde bulundurarak, yaşadığınız ülke ile sınırlı kalmak yerine, kariyer yollarınızı global ve yerel ihtiyaçlarımıza göre değiştirme ve farklı ülkelerde farklı deneyimler kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Çalışanlarımızı farklı çalışma alanlarında, farklı pozisyonlarda ve lokasyonlarda farklı hazırlık süreçlerine tabi tutarak üst pozisyonları güvence altına alıyoruz.

Kariyer Yönetimi
  • Hedef ve yetkinlik bazlı sistem çıktılarınızı göz önünde bulundurarak, yaşadığınız ülke ile sınırlı kalmak yerine, kariyer yollarınızı global ve yerel ihtiyaçlarımıza göre değiştirme ve farklı ülkelerde farklı deneyimler kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz.

  • Çalışanlarımızı farklı çalışma alanlarında, farklı pozisyonlarda ve lokasyonlarda farklı hazırlık süreçlerine tabi tutarak üst pozisyonları güvence altına alıyoruz.