Çalışma hayatı

Çalışanlarımızın fikirleri bizim için önem taşımakta

Çalışanlarımızdan alacağımız desteğin öneminin farkında olarak, çalışanlarımızın memnuniyet düzeyinin ölçülmesinde ve bu veriler doğrultusunda bağlılıklarının arttırılmasına önem veriyor ve bu amaçla her yıl intranet ortamında tüm şirketlerimiz bünyesinde Çalışan Memnuniyeti Anketi uygulaması ile iyileştirme fırsatları belirlemek için onların fikirlerini alıyoruz.

Öneri Ödül Sistemi ile çalışanlarımızın misafir odaklılık ve sürekli gelişim felsefesine katılımlarını sağlıyor, yapıcı ve üretici düşünceyi destekliyor ve en başarılı önerileri ödüllendiriyoruz.

CORAL SUMMIT

Tüm şirketlerimizin üst ve orta seviye yönetim kademelerinin katılımı ile her sezon sonunda bir araya geliyoruz. Tüm iş kollarımızda yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerimizin sonuçlarının değerlendirildiği ve bir sonraki yıl hedef ve stratejilerinin paylaşıldığı toplantılar ile sinerjimizi canlı tutuyoruz. Yalnızca iş sonuçlarının değerlendirilmesi değil aynı zamanda motivasyonel aktivitelerle sezonu birlikte eğlenerek uğurluyoruz.

Eğlenmeyi unutmuyoruz

Yeni heyecanlarla başladığımız her sezonu Sezon Açılış Organizasyonları ve ailelerimizin de katıldığı Sezon Açılış Pikniği ile birlikte karşılıyor, sezonu uğurlarken ortak başarımızı geleneksel hale gelen ve her şirketimizin kendi bünyelerinde tüm çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirdiği Big Smile Fest organizasyonları ile kutluyoruz.

Çalışanlarımızın başarılarını ödüllendiriyoruz

Coral Travel Group (OTI Holding) bünyesinde 5., 10., 15., 20. yılını dolduran çalışanlarımıza Coral Summit ve Big Smile Fest organizasyonarında Kıdem Ödüllerini ve Plaketlerini takdim ediyoruz. Öneri Ödülleri ile katma değer yaratacak önerilerin cesaretlendirilmesi için çalışanlarımıza yılsonunda çeşitli ödüller veriyoruz.

Fırsat Eşitliği Politikamız

İşe alım ve çalışma hayatı süresince Coral Travel Group (OTI Holding) bünyesinde etnik köken, renk, din, cinsiyet, milliyet, yaş ya da başka bir özelliğe dayanan bir ayrımcılığa gitmeksizin tüm çalışanlarımıza eşit işe alım ve gelişim olanakları sağlıyoruz.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Tatil veya iş amaçlı müşterilerimize sunduğumuz tüm hizmetlerimizi Çevre Yönetim Sistemi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak vermekteyiz. Bu kapsamda süreçlerimizde gerçekleştirdiğimiz operasyonel ve destek faaliyetlerinin çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarındaki etkilerini ve risklerini belirler, bu etki ve risklerin ortaya çıkmasını önler veya kabul edilebilir seviyeye indirebilmek için gerekli tedbirleri alırız. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürekliliğini sağlamak için amaç ve programlar oluşturur, periyodik olarak gözden geçirir ve sürekli gelişimi hedefleriz. Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar yanında, faaliyet alanlarımızın gerektirdiği yerel ve ulusal mevzuatların gerekliliklerini yerine getiririz.