Eğitim ve Geliştirme

OTI Holding olarak gelişimin sürdürülebilirliğini sağlamayı ve çalışanların işlerinde verimli olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda çalışanlarımıza verilen başlıca eğitim programlarımız aşağıdaki gibidir:

Kurumsal Uyum Programları

Tüm çalışanlarımız işe başladıkları ilk hafta kurumsal kimliğimizi, organizasyon yapımızı, kalite yönetim sistemimizi ve raporlama sistemlerimizi içeren oryantasyon programımıza katılmaktadır. Daha sonra her bir çalışanımız dahil olduğu ve kalite yönetim sistemimizde tanımlanan süreçlerde eğitim almakta, departman ve pozisyona göre işbaşı eğitim almaktadır.

Kurumsal Gelişim Programları

Periyodik makro eğitim gereksinimlerimiz, kurumsal strateji ve hedeflerimiz paralelinde gerçekleştirilen organizasyonel analiz faaliyetleri, birey, departman bazında ve kurumsal performans değerlendirme ve iç/dış müşteri geri bildirimlerine göre belirlenmektedir. Çalışanlarımız, gruplar halinde katıldıkları programlarla yeteneklerini geliştirmekte, birlikte öğrenmenin ve çalışmanın keyfini yaşamaktadırlar.

Bireysel Gelişim Programları

Çalışanlarımız bireysel olarak katılabilecekleri, bireysel bilgi, yetkinlik ve uzmanlık bilgisi gerektiren konuları içeren eğitim programlarına katılarak şirketimizi daha da geliştirme fırsatı yakalamaktadır.