Eğitim ve Gelişim

Coral Travel Group (OTI Holding) olarak çalışanlarımızın yaptıkları işlerde etkin ve verimli olmalarını ve gelişimin sürekliliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda çalışanlarımıza sunduğumuz ana eğitim programlarımız:

Kurumsal Uyum Programları

Tüm çalışanlarımız işe başladıkları hafta içerisinde kurumsal kimliğimiz, organizasyonel yapımız, kalite yönetim sistemimiz ve raporlama sistemlerimize ilişkin bilgiler içeren oryantasyon programımıza katılır. Daha sonra her çalışanımız, Kalite Yönetim Sistemimizde tanımlı süreçlerden üyesi olduğu süreçlere ilişkin eğitimlerden geçer, bölümüne ve görevine özgü işbaşı eğitimleri alır.

Kurumsal Gelişim Programları

Kurumsal strateji ve hedeflerimiz paralelinde gerçekleştirilen örgütsel analiz çalışmaları, bireysel, bölüme özgü ve kurumsal performans değerlendirmesi ve iç/dış müşteri geribildirimleri doğrultusunda dönemsel makro eğitim gereksinimlerimiz belirlenir. Çalışanlarımız gruplar halinde katıldıkları programlarla hem becerilerini geliştirirler hem de birlikte öğrenme ve birlikte çalışmanın keyfine varırlar.

Bireysel Gelişim Programları

Bireysel bilgi, beceri ve uzmanlık gerektiren konularda çalışanlarımız bireysel katılıma açık eğitim programlarına katılarak kendilerini ve kurumumuzu geliştirme fırsatı elde ederler