İK Misyonumuz ve Politikamız

İK Misyonumuz

Örgütsel başarı ve performansı yaratacak, uygun eğitim ve deneyime sahip, kendisini ve işini geliştirebilen, paylaşımcı ve grup değerlerini benimseyen yeterli insan kaynağının temin edilmesi, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için tüm Coral Travel Group (OTI Holding) ve şirketlerinde yer alan yönetim kademeleri ve çalışanlarına gereken desteği vermek.

İK Politikamız
  • Coral Travel Group (OTI Holding); Uzun soluklu rekabet avantajı sağlayan kilit faktörün taklit edilmesi çok güç olan kurum kültürü ve bu kültürü yaratanın çalışanları olduğu bilinci ile hareket eder.

  • Çalışanlarını seçerken “Doğru İşe Doğru İnsan” ilkesi çerçevesinde hareket eder. Söz konusu işin gerektirdiği niteliklere uygun özelliklere sahip çalışanları seçer.

  • Çalışanlarını yapıcı ve katılımcı yönetim şekli ile motive eder.

  • Çalışanlarının eğitim ve kariyer gelişimlerini, şirket hedefleri başta olmak üzere kişisel hedefleri ve yetkinliklerini de göz önünde bulundurarak “Fırsat Eşitliği” ilkesi doğrultusunda planlar ve sağlar Misafir ve müşterilerine, şirket ve çalışma arkadaşlarına ve bulunduğu çevreye değer yaratan tüm çalışanlarının korunmasına özen gösterir.