İK Misyonumuz ve Politikamız

İK Misyonumuz

Organizasyonel başarı ve performans yaratan, uygun eğitim ve deneyime sahip, kendini ve işini geliştiren, paylaşan ve grup değerlerini benimseyen yeterli insan kaynağının elde edilmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için tüm OTI Holding şirketlerinin yönetim kademelerini ve çalışanlarını desteklemek.

İK Politikamız
  • OTI Holding, uzun vadeli rekabet avantajı sağlamada temel faktör olan ve taklit edilmesi çok zor olan kurum kültürünü oluşturanların çalışanlar olduğu bilinciyle hareket eder.

  • Çalışanlarını seçerken "Doğru Pozisyona Doğru Kişi" ilkesi ile hareket eder. İlgili işin gerektirdiği niteliklere uygun çalışanları seçer.

  • Yapıcı ve katılımcı bir yönetim yöntemi ile çalışanlarını motive eder.

  • Bireysel hedef ve yetkinlikler ile şirket hedeflerini göz önünde bulundurarak 'Fırsat Eşitliği' ilkesine göre çalışanlarına eğitim ve kariyer gelişim fırsatları planlar ve sağlar. Misafirler, müşteriler, şirket, çalışma arkadaşları ve çevre için değer yaratan çalışanları korumaya özen gösterir.